• New York
  • Centraal Station
  • Gevel
  • huizen in water
  • IJssel
  • hooglanders
  • boomtoppen
  • kerktoren

Jelle Troelstra

Profiel

Ervaren consultant/adviseur op het gebied van leefomgevingsbeleid in brede zin en wet- en regelgeving. Ik werk graag in grote projecten in een dynamische omgeving, zoek overzicht en diepte bij opgaven en vraagstukken. Haal inspiratie en creativiteit uit het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven en stakeholders. Neem verantwoordelijkheid en breng daarbij een analytische blik om vraagstukken en dilemma’s, standpunten helder te krijgen en deze ook te verwoorden en daarop te sturen. Ik weet daarbij te improviseren, steeds gericht op werkbare en communiceerbare resultaten. Kennis en ervaringen deel ik graag - sta open voor kennis en ervaringen van anderen.