• New York
  • Centraal Station
  • Gevel
  • huizen in water
  • IJssel
  • hooglanders
  • boomtoppen
  • kerktoren

Profiel

Jelle Troelstra is consultant met 25 jaar ervaring. Hij ondersteunt beleids- en besluitvormingsprocessen, zowel vanuit een procesmatige, juridische en bestuurlijke invalshoek. Het accent van zijn werkzaamheden ligt op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hij beweegt zich vooral op het scheidsvlak van visievorming, besluitvorming en beleidsuitvoering, waarbij effectiviteit van (overheids)optreden zijn speciale aandacht heeft. Jelle heeft inzicht in de ontwikkelingsfasen van overheidsbeleid en -organisaties en in mogelijkheden om tot beleidsvernieuwing te komen. Hij is analytisch sterk en kan uit een veelheid aan informatie heldere analyses destilleren.
De adviesstijl van Jelle kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Hij is gewend te werken in een krachtenveld met uiteenlopende belangen en opvattingen. Daarbij heeft hij oog voor de positie van betrokken personen en instanties. Mogelijke belangentegenstellingen worden duidelijk gemaakt en vervolgens overbrugd. Zijn inbreng van varieert van bijdragen aan beleidsanalyses en strategische visies tot advisering over de procesinrichting en implementatie van beleid. De laatste 10 jaar heeft Jelle veel meegewerkt aan het ontwerp en de totstandkoming van wet- en regelgeving.
Sinds januari 2004 werkt Jelle als zelfstandig consultant. Hij werkt regelmatig samen met andere adviesbureaus en zelfstandige consultants. Voor die tijd heeft hij vele jaren gewerkt voor het adviesbureau DHV in Amersfoort, eerst bij de afdeling milieumanagement, later bij de afdeling management consultants. In 2010 heeft Jelle gewerkt als senior beleidsadviseur duurzame energie bij de provincie Noord-Holland. Daar heeft hij onder meer gewerkt aan de vormgeving van een investeringsfonds voor duurzame energie en beleid voor de ontwikkeling van het economische bedrijvencluster op het gebied van duurzame energie.