• New York
 • Centraal Station
 • Gevel
 • huizen in water
 • IJssel
 • hooglanders
 • boomtoppen
 • kerktoren

Advisering in de publieke sector

Trocon adviseert en ondersteunt bij beleids- en besluitvorming op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het bureau beweegt zich vooral op het scheidsvlak van visievorming en besluitvorming met bijzondere aandacht voor de effectiviteit van beleid. Trocon heeft:

 • kennis van milieu, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, landschap en duurzame energie, vooral vanuit een beleidsmatig, juridisch of bestuurlijk perspectief;
 • vaardigheden om in een dynamisch veld met vele belangen en betrokkenen tot een gedragen en uitvoerbare beleidskeuzen te komen;
 • inzicht in de ontwikkelingsfasen van overheidsbeleid en in mogelijkhed en om tot beleidsvernieuwing te komen;
 • inzicht in de ontwikkeling van (project)organisaties en de mogelijkheden om organisaties te revitaliseren;

 

Veelal in opdracht van overheden, worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • voorbereiding van overheidsbesluiten en besluitvormingsprocedures;
 • formulering van beleid;
 • ontwikkeling van wet- en regelgeving;
 • beleidsanalyses en -evaluaties;
 • advisering bij de inrichting van (project)organisaties en van beleids- en besluitvormingsprocessen.

 

Deze werkzaamheden kunnen ook op detacherings- of interimbasis worden uitgevoerd.